RODO

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest STYGA spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu ul. Jasna 6 78-100 Kołobrzeg.

  1. Twoje dane osobowe są przetwarzane tylko w związku z realizacją usługi sprzedaży i wymiany.  
  2. Styga spółka z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez następujący adres email:  rodo@styga.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  3. Dane osobowe są przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.
  4. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  6. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  7. Administrator nie przewiduje przekazywać Twoich danych poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności nastąpiła dnia 3 września 2018 r.

  • Dane kontaktowe
Copyright © 2023 Styga sp. z o.o. strony www Bydgoszcz Toruń